โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+
พุธ 15 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          15 มีนาคม 2560 ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ Essential Techniques for TOEIC 550+ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณเหมือนฝัน  โกรัตนะ (ครูพี่แป้ง) ติวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการสัมมนา          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า โครงก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา