โลโก้เว็บไซต์ ับัวระวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ับัวระวง

มทร.ล้านนา ลำปาง นำทัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์”
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทัพนักกีฬากว่า 126 คน ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 บัวระวงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2559 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละเขตพื้นที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา