โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหกรรมเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC & GC workflow Solution and Sample Preparation
จันทร์ 23 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง และบรษัท เอจิเลนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Round of LC & workflow Solution and Sample Preparation ณ ห้องบรรยายรวมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา