โลโก้เว็บไซต์ วิทยากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : วิทยากร

อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และได้ร่วมรับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการประกวดความสามารถด้านสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ การแข่งขันสร้างภาพตัดต่อ การแข่งขันสร้างการ์ตูน 2 มิติ และการแ... >> อ่านต่ออาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปางและสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง  ระหว่างวันที่  23 – 24 มิถุนายน 2559   อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา