โลโก้เว็บไซต์ ฟาร์มระบบปิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ฟาร์มระบบปิด

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณะทำงาน ประชุมหารือการทำสัญญาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงสุกรขุนกับผู้แทนบริษัทเบทาโกร  ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ          สำหรับการเลี้ยงสุกรขุนดังกล่าว เป็นการเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ตามมาตรฐานงานฟาร์มสุกร มีระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน 15 วัน โดย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา