โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (17 ก.พ. 59) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รวม 3 คณะ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และซักถา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา