โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
อังคาร 10 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม 1อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะทำงาน    ผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา