โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ได้จัดทำบอร์ดวิชาการ กิจกรรมสอยดาว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ซีอิ้ว ลำไยกระป๋อง น้ำผลไม้ เช่น น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะม่วง น้ำผลห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา