โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : การแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
อาทิตย์ 17 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสภาเกษตรแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ องค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา