โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำน้ำสลัดงา น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดฟักทองและอื่นๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำน้ำสลัดงา น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดฟักทองและอื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำน้ำสลัดงา น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดฟักทองและอื่นๆ

          โดยความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดย นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสลัดงา น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดสตรอเบอร์รี่ น้ำสลัดไข่ น้ำสลัดซีฟู้ด สลัดโรล และขนมจีบ  ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชุมชน และสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำสลัดงา น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดสตรอเบอร์รี่ น้ำสลัดไข่ น้ำสลัดซีฟู้ด สลัดโรล และขนมจีบ  และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนต่อไป... 

ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา