โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจอบรมแปรรูปสมุนไพร ต่อยอดอาชีพเสริมแก่เกษตรกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจอบรมแปรรูปสมุนไพร ต่อยอดอาชีพเสริมแก่เกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสมุนไพรแก่ชุมชนบ้านสันหลวง หมู่ 3 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562 เพื่อให้ชุมชนนำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร
         การจัดอบรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู่แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต.ปงยางคก โดยถ่ายทอดการทำชาใบเตย ชาตะไคร้ การทำแป้งกล้วยและกล้วยอบม้วน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน
         ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ/ที่มาของข่าว :อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา