โลโก้เว็บไซต์ สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 664 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

-------------------------------------

                 การดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 43 รายการ 9 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาพืชศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์ (STEM)  และทักษะรายการส่วนกลาง

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจันทบุรี)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์)
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตาก พิษณุโลก และน่าน                                                                     รวม  นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 458 คน       

              ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ในแต่ละเหรียญ ดังนี้

 • มทร.ธัญบุรี  13 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 24 เหรียญ
 • มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 7 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 24 เหรียญ
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 29 เหรียญ
 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ
 • มทร.สุวรรณภูมิ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ
 • มทร.อีสาน นครราชสีมา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ
 • มทร.ล้านนา น่าน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 14 เหรียญ
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
 • มทร.ล้านนา ตาก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวม 2เหรียญ
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 0 เหรียญ

                 สำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
 

ดูรายละเอียดผลการสรุป ได้ที่ : http://satcontest.nan.rmutl.ac.th/

ดูสรุปภาพกิจกรรม ได้ที่    หรือ    แข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา