โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาภูมิทัศน์นำเสนอแนวคิดในการจัดสวนกลางแจ้งต่อรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด สวย เขียว หอม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาภูมิทัศน์นำเสนอแนวคิดในการจัดสวนกลางแจ้งต่อรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด สวย เขียว หอม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิชาภูมิทัศน์นำเสนอแนวคิดในการจัดสวนกลางแจ้งต่อรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด สวย เขียว หอม

นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับฟังการนำเสนอแนวคิดการจัดสวนกลางแจ้งจากนักศึกษาสาขาภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำชมการนำเสนอดังกล่าว

สำหรับการจัดสวนกลางแจ้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 โดยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่นำเสนอแนวคิดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้แก่ นายปยุต เคร่งครัด นายปรเมษฐ์ สุรินแก้ว นายวัชรพล ขัดชุมภู นายอรรถพล หมื่นน้อย นางสาวกชกร คำพุธ โดยมีอาจารย์ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์สิริวัฒก์  สัมมานิธิ อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา