โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สำหรับนักศึกษาที่ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ได้แก่ นายรัฐพล วังแก้ว โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพ : สมเกียรติ ตันตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา