โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รอบ TCAST1 Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีทีมงานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน กองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามารับสัมภาษณ์น้องๆ นักเรียน ซี่งวันนี้มีผู้มาสอบสัมภาษณ์กว่าครึ่งร้อย และหลังจากนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มทร.ล้านนา ลำปาง จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

         สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองท่านใด ที่กำลังมองหาสถานศึกษาที่ดี มีศักยภาพ เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้นักศึกษา สามารถจบมามีงานทำ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติก้าวสู่ตลาดแรงงาน รับใช้สังคมและประเทศชาติได้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ กองการศึกษา โทร. ๐๕๔ ๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๒๑๑ ทุกวันเวลาราชการ หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.lpc.rmutl.ac.th คลิกตรงรับสมัครนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา