โลโก้เว็บไซต์ งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์(อาคาร16) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์(อาคาร16)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร16)  ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอาคารได้เป็นอย่างดี และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา