โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ 9 มกราคม  2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกแนะแนวการศึกษา รอบ TCAS1 Portfolio ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต.เวียงมอก  อ.เถิน จ.ลำปาง โดยเป็นนักเรียนสายวิทย์ - คณิต จำนวน 30 คน ปรากฏว่าน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจกรอกสมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวน 13 คน แบ่งเป็นสาขาเกษตรศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมกันนี้อาจารย์วัชรี เทพโยธิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ราชมงคล เป็นให้กับอาจารย์ธนวรรณ  เอมจั่น อาจารย์งานแนะแนวการศึกษา เพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา