โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 ม.ค. 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 ม.ค. 62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันนี้ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้แทนจากสถาบันซึ่งเป็นสนามสอบและสถานศึกษาที่ร่วมทดสอบดังกล่าว จำนวน 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

        สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ปวช. จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 26  มกราคม  2562 และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561  ดำเนินการสอบ ในวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2562 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นศูนย์สอบ ที่รับผิดชอบสนามสอบ V- NET ในจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติ

        จากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ถาม-ตอบ อธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจน เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา