โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตำยบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานตรานนยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเสร้มสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา