โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการและตรวจสอบรายชื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET สนามสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการและตรวจสอบรายชื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET สนามสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการและตรวจสอบรายชื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NETสนามสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

      ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นศูนย์สอบที่รับผิดชอบสนามสอบ V- NET ในจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์
      สำหรับสนามสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ทุกคน  มีกำหนดการทดสอบ ในอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 211 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.lpc.rmutl.ac.th 

คลิกตรวจสอบรายชื่อการทดสอบฯ
คลิกดูรายการละเอียดและการเข้าทดสอบฯ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา