โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติรับมอบกระเช้าของขวัญ จากคุณเสงี่ยม สมเวที ผู้จัดการสาขา สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา