โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

        สำหรับกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง                โดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการคละสี และแบ่งสีจำนวน ๓ สี ได้แก่ สีขาว สีเขียว  สีเหลือง สีน้ำเงิน ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬา ได้แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทกรีฬา และกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธไมตรี ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการแข่งขันกีฬา ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

        ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมการแสดง ร้องเล่นเต้นรำ การเล่นเกม และการจับฉลากรางวัลให้กับผู้โชคดี และรางวัลใหญ่ที่สุดของปีนี้ เป็นตู้เย็น ขนาด ๑ ยูนิต สนับสนุนโดยท่านรองอธิการบดี โดยผู้โชคดีได้แก่ นางแสงดาว  หมื่นแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังมีรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน รางวัลใหญ่อีกหลายรายการ ทั้งนี้บุคลากรทุกท่านที่ไม่ได้รับโชคจากรางวัลใหญ่ก็มีรางวัลแก้วน้ำแม่วังจำนวนครึ่งโหลเป็นรางวัลปลอบใจกลับบ้านอีกด้วย

ข่าว : เกศกนก  เนตรวงศ์ 
ภาพ : บรรพต เถลิงวราศักดิ์ /งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา