โลโก้เว็บไซต์ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม  2561 – 31 มีนาคม 2562  โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์  และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่านทาง www.sso.go.th หรือผ่านทาง Application SSO Connect 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา