โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด "โครงสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561" ณ วัดม่อนพระยาแช่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำนักศึกษา สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2/2  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561 ณ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง

         ด้าน ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งตรงกับวันดินโลก (World Soil Day) วันที่  5 ธันวาคม 2561 ที่ใกล้จะมาถึง การสร้างฝายนอกจากช่วยกักเก็บน้ำ และชะลอการไหลของน้ำ ยังป้องกันหน้าดินมิให้พังทลาย สร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินบริเวณนั้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ให้รู้จักการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม ตลอดจน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม่ตรงตามกรอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้ง 4 ด้านอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา