โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งสะเปาลอยน้ำสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 61 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งสะเปาลอยน้ำสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 61 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย  โดยส่งสะเปาลอยน้ำเข้าประกวด และเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาแก่ประชาชนที่รอชมสองฝั่งแม่น้ำวัง พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การส่งสะเปาลอยน้ำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางและมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้ส่งสะเปาลอยน้ำผลงานที่แสดงถึงความวิจิตรตระการตา ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน
                ด้าน อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวในฐานะผู้ออกแบบสะเปาลอยน้ำว่า สะเปาลอยน้ำของมหาวิทยาลัยออกแบบภายใต้แนวคิด “กุกกุฏ ล่องธารา บูชาพระแม่คงคา” โดยได้อัญเชิญราชมงคลสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายในสะเปา ประกอบด้วยไก่ขาวสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง เทพผู้รักษาแดนสวรรค์ และเจ้าหญิงสะเปาแก้ว สะเปาคำ ที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจงสวยงาม ดั่งเรือสำเภาไฟที่ล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า โดยการประดิษฐ์ของทีมงานสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาจิตอาสา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
                ขณะที่ นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวว่า การส่งสะเปาเข้าร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง แม้จะจำกัดด้วยเวลา แต่ทีมงานก็สามารถจัดทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ขอบคุณเทศบาลเมืองพิชัยที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ ขอบคุณทีมงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายบริการ ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้สะเปาลอยน้ำมีความสมบูรณ์สวยงาม และท้ายสุดขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกันประดิษฐ์สะเปา การได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง  / ทีมงานสโมสรนักศึกษา / ชมรมถ่ายภาพ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา