โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education  Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education  Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือ www.psued.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา