โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 ณ วัดแหลมโพธิ์  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561
          สำหรับการทอดกฐิน เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปี  2561 มีเขตพื้นที่พิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  จำนวน  9  รูป  และสมโภชองค์มหากฐิน  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ พิธีทอดกฐินถวายวัดแหลมโพธิ์  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมทอดกฐิน มียอดรวมของบุคลากรและเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำบุญจำนวน  395,499  บาท  โอกาสนี้มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีกับวัดแหลมโพธิ์ในครั้งนี้  รวมยอดทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 551,093 บาท    
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา