โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จัดงานบอลการกุศล จัดหาทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

           โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยอาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี /ผอ.กองบริหารทรัพยากร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมดังกล่าว พร้อมกันนี้คุณไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา