โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership  Program หรือ ELP  มีทั้งหมด 4 ประเภท คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร  มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา