โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง รุกแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมมอบโควตาพิเศษแก่นักเรียนเขตภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง รุกแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมมอบโควตาพิเศษแก่นักเรียนเขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ดร. ชานิกา ฉัตรสูงเนิน และอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  ตลอดจน ได้เดินทางมอบโควตาพิเศษ แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย กว่า  7   แห่ง
          ดร. ชานิกา ฉัตรสูงเนิน อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดเผยว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทักษะการบริการระดับมืออาชีพ  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทางสาขาฯ ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถและมีใจรักในงานบริการ โดยการมอบโควตาพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา โดยสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 279
          สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 211 หรือดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th หรือสอบถามผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ RMUTLL  อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว /ภาพ : อ.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา