โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ –  1 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 161 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

        ประกาศรับสมัคร
        ใบสมัครด้วยตนเอง
        ใบเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรห
        ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา