โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ภายใต้โครงการครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ภายใต้โครงการครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีดร.เทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาเป็นผู้รับมอบ

       สำหรับการมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะดังกล่าว เริ่มต้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง “กิจกรรม Embedded System & Eduction Tools” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ ๒. และเพื่อให้การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร อย่างต่อเนื่อง

        โอกาสนี้ ก่อนกิจกรรมการมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้รูปแบบและหลักการทำงานเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ด้านต่าง ๆ อาทิ การควบคุมระบบ และตั้งค่าอุณหภูมิ ความชื้น แสง ความร้อน การระบายอากาศ การเพาะเห็ดจากถุงเชื้อ การติดตั้ง การป้องกัน วิธีการรักษา การแบ่งอัตราส่วนของโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมกับเทคนิคในการเพาะเชื้อเห็ดแต่ละชนิด อาทิ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ฯลฯ ให้ได้ผลผลิตดี และมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยผู้ที่ได้รับความรู้จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพต่อไปได้อีกด้วย

ขอเชิญชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1622ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา