โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่  25  กันยายน ๒๕61  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก 

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา