โลโก้เว็บไซต์ “ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการมุฑิตาจิตอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางโดยปีนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๗ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรษน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ อ.จิตต์มนัส  สมโน คุณอาคม เฉลิมผล คุณศักดิ์ สมบูรณ์

         ภายในงานฯ มีการกล่าวแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมวิดิทัศน์ภาพความประทับใจ การแสดงของคณาจารย์ บุคลากรน้องใหม่ และการแสดงชุดบิ๊กเซอร์ไพรส์ นำโดยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ได้จัดชุดการแสดงมาให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชมและมีความสุข การแสดงดนตรีร้องเล่นเต้นรำ ซึ่งภาพรวมของบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีความสุข สนุกสนาน อบอวลไปด้วยมิตรภาพของพี่น้องผองเพื่อนชาวราชมงคลที่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ได้ประทับใจ 

        ด้านอธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานเปิดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ทำงานจนครบกำหนดวาระวันเกษียณอายุราชการ นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภารกิจความเป็นครู และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

         โอกาสนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านจากใจจริง ที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากร และต่อลูกศิษย์ต่อไป โปรดระลึกอยู่เสมอว่า คุณค่าแห่งความดีของท่านจะยังคงอยู่ตลอดไป และอยากให้ทุกท่านได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านหลังที่สองหลังนี้ในโอกาสต่างๆ น้องๆ ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยใจเสมอ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวปิดท้าย

ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1621







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา