โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ดำเนินการพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาติชาย ชมพูศรี อดีตรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธาน

         พิธีดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน  “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตา” โดยปีนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๗ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรษน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ อ.จิตต์มนัส  สมโน คุณอาคม เฉลิมผล คุณศักดิ์ สมบูรณ์ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1619ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา