โลโก้เว็บไซต์ เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยี..นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยี..นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 - 3  กันยายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรม  อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

        สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการทำงาน ร่วมเชียร์ตัวแทนประเทศไทย ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการแข่งขันหุ่นยนต์และแมคคาทรอนิกส์ และเป็นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์จิตต์มนัส สมโม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นดูแลนักศึกษาที่ไปร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา