โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่า “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่า “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นายตะวัน ตันตา นายกสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษากว่า 500  คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการ “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาในการอนุรักษ์ และการปลูกป่าไม้ทดแทนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา