โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน.. อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวน.. อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพียง 30 ท่าน โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.  ดังรายละเอียดด้านล่าง

>> คลิกดูรายละเอียด <<

 

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โทร. 053921444 ต่อ 1624

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา