โลโก้เว็บไซต์ แผนโครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แผนโครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับงบประมาณในโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และโครงการพื้นฐาน  ประจำปี 2561  โครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  1  รายการ 

ตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา