โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.09 น. (ภาคเช้า) อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และพิธีรวมพลังทางศาสนา รวม 6 ศาสนา 2 นิกาย เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก/นิกายโปแตสแตนท์ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

         จากนั้น ภาคค่ำ เวลา 19.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ คหบดี ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสดุดี   ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา