โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัย 5 โครงการ จัดโดย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัย 5 โครงการ จัดโดย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่13 สิงหาคม 2561 สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดเวทีพิจารณาโครงการวิจัยท้องถิ่น ณ อาคารอำนวยการ ซึ่งนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอจำนวน 5 โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองผู้อำนวยการ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และคุณดารารันต์ โพธิ์รักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัยท้องถิ่น ภาคเหนือ ประเมินโครงการวิจัย โดยมีตัวแทนนักวิจัยจากตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้าร่วมในการพิจารณาโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปในการลงนามสัญญารับทุนวิจัยกับ สกว.ท้องถิ่น ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา