โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพร จำหน่ายผ้าไหม-ผ้าฝ้าย และผลิตผลทางการเกษตร ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม  2561 เวลา 10.00-18.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา