โลโก้เว็บไซต์ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลงของแผ่นดิน ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลงของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ “ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” ในการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th  หรือ www.lampang.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา