โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อม งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อม งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ กล่าวว่า งานรับพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดพิธีฝึกซ้อมย่อย วันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โดยเป็นการฝึกซ้อมการถวายความเคารพ การเดิน การแต่งกาย การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์  และการเชิญปริญญาบัตร ตลอดจนชี้แจงกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต การจัดซุ้มแสดงความยินดี สถานที่ต้อนรับผู้ปกครอง   ญาติบัณฑิตที่จะมาร่วมแสดงความยินดี

       ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีฝึกซ้อมย่อย ณ มทร.ล้านนา ลำปาง บัณฑิต และมหาบัณฑิต เตรียมเข้ารับการซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการฝึกซ้อมบัณฑิตออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคบ่าย บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

       พร้อมกันนี้ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญทุกท่านเข้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขอแจ้งเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตที่มียศว่าที่ร้อยตรี กรุณานำสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากต้นสังกัด มายืนยันกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อมด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล โทร. ๐๘๕-๗๒๒๕๑๕๙ ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวปิดท้าย
ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1551

 

               ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา