โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางร่วมกันหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางร่วมกันหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ 17 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำทีมสภาอุตสหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าพบอาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง

       พร้อมกันนี้ ยังร่วมกันประชุมหารือ ศึกษาดูงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของชาติ ดำเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งการปลูกสับปะรดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมงานวิจัยสับปะรดปัตตาเวีย การศึกษาดูงานการเพาะเนื้อเยื่อสับปะรด MD2 ศึกษาดูงานไร่ช่างเอก

      ต่อจากนั้นปิดท้ายด้วย มทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมหารือให้คำปรึกษาถึงกลไกตลาด การผลักดันสับปะรดสู่ตลาด และประเด็นหลักอยากเห็นความเป็นรูปธรรมของการร่วมมือกัน จากหลายภาคส่วนในโครงการดังกล่าว
ขอเชิญติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1550

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา