โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารายงานผลการแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียนแก่ผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารายงานผลการแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียนแก่ผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี เพื่อรายงานผลการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 3 และทักษะเกษตรอาเซียนครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา
          โอกาสนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้กล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และขอให้หมั่นทบทวน ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในศาสตร์ที่ศึกษาจนเกิดความชำนาญยิ่งขึ้น
         สำหรับการแข่งขันทักษะฯ ดังกล่าว มีการแข่งขัน 15 รายการ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4 รายการ และรางวัลชมเชย 3รายการ  รวม 11 รางวัล
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 3 และทักษะเกษตรอาเซียนครั้งที่ 1
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา