โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1076 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผูกข้อมือตามธรรมเนียมล้านนาและประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา