โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พร้อมใจรับขวัญน้องใหม่ รุ่น ๔๗ “แม่วังศักดิ์ศรี ประเพณีอาวุโส” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พร้อมใจรับขวัญน้องใหม่ รุ่น ๔๗ “แม่วังศักดิ์ศรี ประเพณีอาวุโส”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง นำโดยคุณเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง นำศิษย์เก่าแม่วังรุ่นพี่เกือบทุกรุ่น มาร่วมต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ ๔๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายหลังกิจกรรม “พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

         สำหรับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มาร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม  พี่สอนน้อง พาน้องลอดซุ้ม เจิมหน้าผาก ผูกข้อมือ และนำน้องร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศูนย์รวมใจลูกแม่วังราชมงคลลำปางทุกคน พร้อมกันนี้กิจกรรม ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ได้รับเกียรติจากพราหมณ์อมรพรรณ วิเศษพาณิชย์ แม่วังรุ่น ๙ เป็นผู้ประกอบพิธี จากนั้นเป็นพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมนำสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาใหม่ทุกคน ร่วมพิธี และอ่านบทกวีแม่วัง ประกาศบทบัญญัติแม่วัง การประกาศรุ่นแม่วัง ร้องเพลงรำลึกแม่วัง เพลงมาร์ชแม่วัง และปิดท้ายด้วยการบูมแม่วัง เป็นอันเสร็จพิธี
   
         จากนั้นรุ่นพี่สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ได้นำน้อง ๆ ร่วมเดินออกจากศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เพื่อรับพร และประพรมน้ำมนต์จากพราหมณ์ และพาน้องๆ ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้มีความรัก ความผูกพัน ดังคำที่ว่า “แม่วังศักดิศรี ประเพณีอาวุโส”

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1384ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา