โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา’61 ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองถึง 29 มิถุนายนนี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา’61 ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองถึง 29 มิถุนายนนี้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 713 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561 
          สำหรับแผนการรับที่ขยายเวลาการเปิดรับเพิ่มเติมประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 20 ที่นั่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 30 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรี 4 ปี 30 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 20 ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 30 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรี 4 ปี 30 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 20 ที่นั่ง โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมรายงานตัวและชำระเงินได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา