โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับน้องใหม่อย่างสรรค์ “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับน้องใหม่อย่างสรรค์ “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน "พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รักษาราชการ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเดินขบวนไปยัง ณ วัดพระธาตุเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

         กิจกรรมดังกล่าว มีพิธีนมัสการวัดพระธาตุเสด็จ ทำบุญเวียนเทียน พระสงฆ์ให้ศีลให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย และคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และภายหลังเสร็จกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ...สโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พาน้องใหม่ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก/พิธีไหว้พระ ณ ศาลาพระพุทธ

        จากนั้นต่อด้วยพิธีลอดซุ้มรับขวัญนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่าแม่วัง รุ่นที่ ๔๗ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการอย่างสร้างสรรค์...การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่า กับรุ่นน้อง การแนะนำน้องๆ นักศึกษาให้ใช้เวลาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างสาขา การปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รักสามัคคี และมีกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จการศึกษา มีอาชีพมั่นคงดังที่ตั้งใจไว้ ให้สมกับ "ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา